Woelmuizen

Aardmuis

De aardmuis (Microtus agrestis) behoort tot de familie der woelmuizen. Het is een grote, soms moeilijk van elkaar te onderscheiden familie, waar in Nederland ook de rosse woelmuis, veldmuis, woelrat, noordse woelmuis en ondergrondse woelmuisdeel van uitmaken. Verwarring met andere woelmuizen kan optreden.

Lees hier meer.

Een actueel verspreidingsoverzicht van de aardmuis vind je hier.

Aardmuis Wesley Overman

Noorde woelmuis

De noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) behoort tevens tot de familie van de woelmuizen. In Nederland leeft een aparte ondersoort, die verder nergens anders voorkomt. De soort wordt in de volksmond ook rattekop, rottekop of zeemol genoemd. Er kan gemakkelijk verwarring met andere woelmuizen optreden.

Lees hier meer.

Een actueel verspreidingsoverzicht van de noordse woelmuis vind je hier.

Noordse woelmuis Wesley Overman

Ondergrondse woelmuis

De ondergrondse woelmuis (Microtus subterraneus) behoort ook tot de woelmuizen. Deze soort wordt ook wel wortelmuis genoemd. Het is de kleinste Europese woelmuissoort, die, zoals de naam als verraad zeer goed aangepast is aan een vooral ondergronds bestaan. In Nederland komen ondergrondse woelmuizen alleen ten zuiden van de grote rivieren en in de Achterhoek voor. Verwarring met andere woelmuizen kan optreden.

Lees hier meer.

Een actueel verspreidingsoverzicht van de ondergrondse woeluis vind je hier.

Ondergrondse woelmuis Wesley Overman

Rosse woelmuis

Ook de rosse woelmuis (Myodes glareolus) behoort tot de familie der woelmuizen. De soort heeft een kastanje tot roodbruine rugvacht, de flanken zijn grijzig met een rode glans en de buikzijde is geel of gebroken wit, terwijl de staart duidelijk tweekleurig is. Rosse woelmuizen kunnen in allerlei biotopen worden aangetroffen met hogere dekking; bossen en bosjes, maar ook droge rietvelden. Verwarring met andere woelmuizen kan optreden.

Lees hier meer.

Een actueel verspreidingsoverzicht van de rosse woelmuis vind je hier.

Rosse woelmuis Wesley Overman

Veldmuis

De veldmuis (Microtus arvalis) behoort ook tot de woelmuizen. De veldmuis heeft op zijn rug een dof geel- tot bruingrijze (vaak zandkleurige) glad ogende vacht, een vuilwitte tot lichtgrijze buik enen een relatief korte, behaarde staart. Het is een soort van de kortere vegetaties, die overal in het agrarische landschap kan worden aangetroffen. Het is voor veel roofvogels, uilen en roofdieren het stapelvoedsel. Verwarring met andere woelmuizen kan optreden.

Lees hier meer.

Een actueel verspreidingsoverzicht van de veldmuis vind je hier.

Veldmuis Wesley Overman