Andere prooien

Regelmatig tref je in braakballen ook resten aan van andere prooien. Bij kerkuilen zijn dat vooral vaak vogels, met daarnaast kikkers en kevers. Kevers hebben een uitwendig skelet van chitine, dat net als botjes en haren niet verteerd wordt in de maag van uilen. Net als bij steenuilen worden met name in braakballen van bosuil vaak resten van insecten aangetroffen.